Vilkår og priser for opsætning af Flagallé

Tidsfrister

Af hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet med opsætning skal bestilling af Flagallé ske senest 14 dage før opstillingen.
Ved hastesager skal du kontakte Eigil List på 27627300 eller Flagmester Karl Erik Matthiesen på telefon: 5132 2951.

Officielle flagdage i Løjt Kirkeby

Der er besluttet, at en række dage er "officielle" lokale flag dage i Løjt Kirkeby.
Disse dage bliver flagene sat op og man behøver ikke bestille dem ekstra. Opsætning starter altid, hvis andet ikke er aftalt, ved Løjt Forsamlingshus kl. 09.00. Nedtagning aftales nærmere..

Priser, leje og andet

Flagopsætning i forbindelse med "officielle" flagdage er gratis.
Det er dog flaggruppen, der hver gang tager stilling og der flages normalt kun efter en henvendelse derom.

Foreninger samt privat brug betales der efter nedenstående priser
Bemærk man SKAL stille med minimum 3 hjælpere til op og nedtagning:
Priser - incl. moms
Hele byen (kun offentlige arrangementer)
Lille opsætning (ex. omkring kirke og Forsamlingshus)
Opstarts gebyr tillæg til alle priser
Ønsker du anden opsætning aftales det med gruppen

kr. 650,00
Kr. 350,00
Kr. 100,00

Begrænsninger:

Det er desværre nødvendigt med nogle vigtige begrænsninger:
Vi kan ikke opsætte flagallé i frostvejr, dvs. at i vintermånederne vil der være dage hvor vi ikke kan efterkomme en bestilling.
Hvis vi af en eller anden grund ikke har hjælpere til opsætning aflyses der.
Har du allerede bestilt, og vejret driller vil du kunne få din betaling retur.
Betalingen tilbagebetales ikke, hvis aftalte hjælpere ikke møder frem og opsætningen derfor aflyses.
mvh
Flagallé gruppen

Leje af udstyr til kommierciel eller privat brug:
Minimum pris 200 kr. inkluderer op til 8 flagstænger. Derudover betales kr.25,- pr. flagstang (beslag, flag og flagstang).

Dette forudsætter selvfølgelig, at de eksisterende holdere kan benyttes. Hvis der ikke lige er en holder, kan disse lånes ved bestillingen.
Ligeledes forventes det, at den der bestiller også hjælper til med opsætningen.

Betingelser

Priserne gælder for opsætning og nedtagnig samme dag.
Ønskes flagene opsat 2 eller flere efterfølgende dage betales kun ét grundgebyr, men i øvrigt fuld pris for de enkelte moduler.

På dagen opsættes flagene tidligst ved solopgang og senest kl. 09:00, og de nedtages igen senest ved solnedgang og tidligst kl. 15.30. Endelig tidspunkt aftales normalt ved bestillingen.

Det vil være muligt at leje flag, flagstænger og monteringsbeslag. Man skal selv sørge for nedgravning og senere optagning af beslag men man kan så etablere en flag allé på egen grund.

Afregning
Efter bestilling modtages en e-mail bekræftelse med pris. Betaling sker forud senest 8 dage før opsætningen.