Forretningsudvalget

Det daglige arbejde i Løj Land's Fællesråd udføres og koordineres af et forretningsudvalg.

 

Udvalget fungerer ligesom en bestyrelse i en forening, og styrer og koordinerer arbejdet efter Fællesrådets retningslinier.

 

Forretningsudvalget's medlemmer vælges på den årlige Generalforsamling hvor der ud over valg af medlemmer og tages beslutninger omkring den kommende års arbejdsopgaver.

 

Valgbar til Forretningsudvalget er alle borgere med bopæl på Løjt Land.