Fællesrådets økonomi
Fællesrådets økonomi er baseret på et årligt kontingent fra de foreninger, virksomheder og institutioner der er medlemmer.
Derudover er der enkelte private personer der er indmeldt og ligeledes betaler et tilskud.

Som privat person kan du grundlæggende være medlem uden at betale kontingent, og det ser vi helt kan fortsætte.

Regnskab fra seneste regnskabsår