Løjt Skolecykelby

Baggrund

I 2016 samarbejdede Aabenraa Kommune, Løjt Skole, forældre og lokale repræsentanter om at lave en plan for sikker skolecykling i Løjt Kirkeby

Resultat er dokumentet ”Løjt skolecykelby” som indeholder et sam­let forslag til forbedring af trafik­forholdene i området omkring Løjt Skole

Formålet med processen og dokumentet er, at fremme cyklisme og sikre forholdene for de bløde trafikanter.

Forslagene fra Løjt skolecykelby koordineres med Handelstorvet, Kulturparken og Aktivitetspladsen.

Vil du vide mere....

Løjt Skolecykelby helhedsplan

Økonomi

Penge til dokumentets forslag skal findes efterfølgende. Det er blandt andet noget der arbejdes på ved Aabenraa Kommune.

Status

Den fælles proces er afsluttet og der arbejdes på at søge penge til forslagene.

Cykelprojekter der berører projekter fra områdefornyelsen kan først anlægges samtidigt med områdefornyelsen.


skolecykelby1