Infrastruktur gruppen

Infrastruktur / trafikpå Løjt Land

 

er det overordnede tema for denne arbejdsgruppes arbejde. Gruppen arbejde med tanker og visioner omkring Løjt som bosted nu og i fremtiden.

Vi arbejder bl.a. med:

  • trafikudvikling i Løjt Kirkeby
  • byfornyelse
  • parkering
  • offentlig transport

 

Infrastruktur interne arbejdsgruppe 2010-11

Keld Lembke-Jensen; Visø,                                    keld@visoe.dk

Kirstine Krag Andreasen; Loddenhøjvej                  advo@advogaarden.dk

Ejgild Lund; Kromai                                              mail@ejgildlund.dk

Iver Kaack; Nørbyvej                                            fam.kaack@stofanet.dk

Børge Lund; Østerhessel                                       borge.lund@forum.dk

Carsten Jespersen; Krappesforte                           carstenjespersen1@hotmail.com

Gerhard Kinze; Nørregade                                    gbkinze@hotmail.com

+ (1 sekretær)

8 i alt

 

Infrastruktur fælles arbejdsgruppe 2010-11

Keld Lembke-Jensen; Visøvej (Visø): Tovholder

Kirstine Krag Andreasen; Loddenhøjvej

Ejgild Lund; Kromai

Iver Kaack; Nørbyvej

Børge Lund; Østerhessel

Gerhard Kinze; Nørregade

Carsten Jespersen; Krappesforte

Erik Nissen; Kromai; (Løjt Skole)

Robert Leslie Olsen; Brunbjergvej

Erik Møller; Skolegade

Anette (Boss) Nissen; (Løjt Danske Børnehave)

Erik Steen Boe; Stolligvej (Løjt hal)

Hanne Boe; Stolligvej; (Løjt Erhvervsforening)

Susanne Hansen; (Løjt Erhvervsforening)

Freddy Jessen; Løjt Bjergholdt

Lars Asmussen; Løjt Kloster

Arthe Lauritzen; Gildegade

Kjeld Moisen; Nørretoft

Hans Jørgen Jessen; Lykkevej

Michael Krag; Højgadeforte

Ellen Egholt; Stollig Bygade

Finn Asmussen; Løjt Kloster

Martina Lindholdt; løjt Gildegade (Løjt Klub)

Preben Pedersen; Kromai (Løjt Brugs)

Kaj Niemann; Kromai; referent

27 i alt

 

Infrastruktur "alternativ byudviklings løsninger" gruppe 2010-11

Rapporter fra Infrastruktur gruppen

Infrastruktur gruppen har i løbet af årene arbejdet intensivt. Det har resulteret i 3 rapporter

 

Rapport Infrastruktur på Løjt Land I (2009)

Rapport Infrastruktur på Løjt Land II (2011)