Forretningsudvalg / bestyrelsen

Forretningsudvalget

Det daglige arbejde i Løj Land's Fællesråd udføres og koordineres af et forretningsudvalget/bestyrelsen.

Dette udvalg fungerer ligesom en bestyrelse i en forening, og styrer arbejdet efter de retningslinier Fællesrådets Repræsentantskab har besluttet.

Forretningsudvalget's medlemmer vælges på den årlige Generalforsamling hvor der ud over valg af medlemmer og tages beslutninger omkring den kommende års arbejdsopgaver.

Valgbar til Forretningsudvalget er alle borgere med bopæl på Løjt Land.

 

Forretningsudvalget 2016

Erik Steen Boe - Formand                         esb@advfink.dk

Gunda Warming-Jensen – Kasserer           warming-jensen@privat.dk
Kirstine Krag Andreasen                           kmka@krag.eu
Keld Lembke Jensen – Sekretariat             keld@visoe.dk
Kim Brydesen                                          brydesen@post12.tele.dk
Eigil List  - sekretariatet                           eigil.list@gmail.com

Gerhard Kinze                                         gbkinze@gmail.com

Peter Todesen - Næstformand                  petert79@hotmail.com
Lars Asmussen                                        glasmussen@stofanet.dk

Karl Erik Matthiesen - Flagallé                  ak.matthiesen@hotmail.com
Niels Holck                                              niels29holck@gmail.com

Ivar Kaack                                              fam.kaack@stofanet.dk

Dan Albjerg                                            dan.albjerg@gmail.com

Jeanette Søgaard

Jørgen Matzen