Infrastruktur på Løjt Land

Arbejdsgruppens medlemmer

Infrastruktur interne arbejdsgruppen etableret 2010
Keld Lembke-Jensen, keld@visoe.dk
Kirstine Krag Andreasen, kmka@ekrag.dk
Ejgild Lund, mail@ejgildlund.dk
Iver Kaack, fam.kaack@stofanet.dk
Børge Lund, borge.lund@forum.dk
Carsten Jespersen, carstenjespersen1@hotmail.com
Gerhard Kinze, gbkinze@hotmail.com

Tilknyttede personer i fælles arbejdsgruppe
Erik Nissen; Kromai; (Løjt Skole)
Robert Leslie Olsen; Brunbjergvej
Erik Møller; Skolegade
Anette (Boss) Nissen; (Løjt Danske Børnehave)
Erik Steen Boe
Lars Asmussen; Løjt Kloster
Arthe Lauritzen; Gildegade
Kjeld Moisen; Nørretoft
Hans Jørgen Jessen; Lykkevej
Michael Krag; Højgadeforte
Ellen Egholt; Stollig Bygade
Finn Asmussen; Løjt Kloster
Martina Lindholdt; løjt Gildegade (Løjt Klub)
Preben Pedersen; Kromai (Løjt Brugs)