Byudvikling i Løjt Kirkeby
2016
Downtown Løjt Kirkeby

Arbejdsgruppens sammensætning

Der er etableret en frivillig arbejdsgruppe der tager sig af udarbejdelse af projektet "Det Grønne Hjerte" Løjt Kirkeby.

Arbejdsgruppen er etableret af frivillige med interesse for området, herunder også i vid udstrækning der personer der er direkte berørt af projektet.

Arbejdsgruppens sammensætning:

Gerhard Kinze Tovholder/projektleder
Birgit Kinze  
Dina Pind  
Kaj Hansen  
Ketty Hansen  
Günter Schmidt  
Jørgen Gade-Kolby  
Finn Asmussen