Byudvikling i Løjt Kirkeby
2016

Arbejdsgruppens sammensætning

Der er etableret en frivillig arbejdsgruppe der tager sig af udarbejdelse af projektet "Markeds- og Torveplads" Løjt Kirkeby.

Arbejdsgruppen er etableret af frivillige med interesse for området, herunder også i vid udstrækning der personer der er direkte berørt af projektet.

Arbejdsgruppens sammensætning:

Helle Malene Olsen Superbrugsen   Tovholder/projektleder
Ove Nielsen Superbrugsen  
Gitte Christensen Grilleriget  
Palle Christensen Grilleriget  
Eigil List Fællesrådet Kommunikation
Dorthe Holck Menighedsrådet  
Anne Cecilie Madsen Menighedsrådet  
Finn Bruhn Menighedsrådet