Kultur og Bypark

Arbejdsgruppens sammensætning

Der er etableret en frivillig arbejdsgruppe der tager sig af udarbejdelse af projektet "Kultur- og Byplads" Løjt Kirkeby.

Arbejdsgruppen er etableret af frivillige med interesse for området, herunder også i vid udstrækning der personer der er direkte berørt af projektet.

Arbejdsgruppens sammensætning:

Jørgen Hoeck   Tovholder/projektleder
Niels Holck Forsamlingshuset  
Lars Krag Andreasen    
Ivar Kaack    
Børge Lund