Aktivitetsplads

Baggrund

Aktivitetspladsen har til formål at skabe et byrum der indbyder til bevægelse, leg, aktiv læring og samvær for hele byen.
Det er samtidig et mål at skabe forbindelse mellem Løjt skole og Løjt Land Idrætsanlæg, at forskønne området og at skabe tryghed for bløde trafikanter.

Aktivitetspladsen er en lokal ide som der er blevet arbejdet for i mange år. Den blev uddybet igen under arbejdet med udviklingsplanen i 2015. En lokal arbejdsgruppe har siden 2015 opnået støtte til nedrivning af to huse samt til inventar. Derudover er der i 2017 opnået kommunal finansiering fra områdefornyelsen.

Vil du vide mere....

Hent PDF fil

Økonomi

1,15 mill kr. fra Den statslige pulje til landsbyfornyelse

231.533 kr fra LAG

1,5 mill. kr. fra Aabenraa Kommunes områdefornyelse. Læs mere under områdefornyelse Løjt Kirkeby

Status

Nedrivning af de to bygninger i sommeren 2017
Projektgruppe til områdefornyelsen er under etablering.
Der startes arkitekttegninger og undersøgelser i efteråret 2017.
Aktivitetsplads foto med illustration
Skolegade